O nás

Město Písek založilo k 1. lednu 2024 nové městské zařízení. Jedná se o domov pro seniory, který nese název Domov Sovova, z. ú. se sídlem v Sovově ulici v Písku. Název připomene významného spisovatele Josefa Sovu, po kterém je tato ulice pojmenována. Je to krásný způsob, jak uctít jeho památku a poskytnout starším občanům důstojné a bezpečné bydlení.

Domov Sovova, z. ú. je momentálně ve fázi výstavby. Stavba je v současnosti největší investiční akcí města. Celkové náklady na jeho vybudování dosáhnou zhruba 200 milionů korun bez daně, zahrnují jak stavební práce, tak nákup zdravotnické techniky i vybavení interiérů. Městu Písek se na tento projekt podařilo získat dvě dotace v celkové výši téměř 80 milionů. Dokončení stavby se plánuje v červenci 2024. V září se bude žádat o registraci poskytování sociálních služeb a o zařazení domova do krajské sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Toto nové zařízení bude poskytovat pobytové služby pro seniory a nabídne 57 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Žádosti o umístění do domova pro seniory začnou sociální pracovnice přijímat po získání registrace. Přesné informace budou včas zveřejněny. Provoz domova bude zahájen od ledna 2025.

Předmětem činnosti bude poskytování sociální služby domov pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále provozování činností navazujících na poskytování sociální služby, zejména činností směřujících k aktivizaci, sociální integraci a vzdělávání uživatelů sociální služby a dalších osob v rámci příslušné cílové skupiny. Součástí domova bude i vývařovna s kapacitou až tisíc jídel denně.