Povinné informace

1)Název: Domov Sovova, z. ú.

Zřizovatel: Město Písek

Statutární zástupce: Mgr. Markéta Tvrdá

Správní rada: předseda: MUDr. Michal Přibáň

 člen: Mgr. Michaela Baslerová

 člen: Ing. Aleš Chalupa

Dozorčí rada: předseda: Josef Soumar, EPF

člen: Ing. Ladislav Toman, MPA, LL.M.

člen: Ing. Petr Hladík

Poskytovatel sociálních služeb: o registraci bude zažádáno v září 2024 na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Identifikátor služby: bude doplněno

Druh poskytované služby: domov pro seniory

Kapacita: 57 lůžek

2) Důvod a způsob založení: bude doplněno

3) Organizační struktura: bude doplněno

4) Kontaktní spojení:

Sídlo organizace: Sovova 1556, 397 01 Písek

Adresa pro osobní kontakt: Městský úřad, Budovcova 207/6, 397 01 Písek – Budějovické předměstí , 2. p., kancelář Domov Sovova, z. ú., číslo dveří 225

Datová schránka: sqix7mq

Mobil: +420 603 188 478

Email: info@domovsovova.cz

Úřední hodiny dle dohody

5) Bankovní spojení: 4647582003/5500 Raiffeisenbank

6) IČO: 21042349, DIČ: CZ21042349

Právní forma: zapsaný ústav Jihočeského kraje

7) Plátce daně z přidané hodnoty: aktuálně nejsme plátci DPH

8) Dokumenty: bude doplněno

9) Žádosti o informace: bude doplněno

10) Příjem a podání podnětů: bude doplněno

11) Předpisy: bude doplněno

12) Úhrady za poskytování informací: bude doplněno

13) Licenční smlouvy: bude doplněno

14) Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Formuláře